Galeria

24-29.08.2011 Lwów – Krystynopol – Sokal – Tartaków – Włodzimierz – Żółkiew

Wilno, Ryga 2011

10 rocznica podpisania umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy

Forum Gospodarcze Iwano Frankiwsk (Ukraina) dn. 16 – 19 listopada 2011r.

Pomniki Jana Pawła II na Ukrainie